1/87
europe_map.png

Erasmus+

možnosť vycestovať

do 27 krajín,

 na 104 univerzít

Kliknutím na mapu začni svoj príbeh v programe Erasmus+

NAŠE PRÍBEHY
titulka Čičmanová.jpeg

Kristína
Čičmancová

Španielsko

Stretla som veľa úžasných ľudí z rôznych krajín. Moja angličtina sa vďaka Erasmu určite zlepšila, a tiež som sa naučila nový jazyk – španielčinu. Je jednoduchšie naučiť sa cudzí jazyk, keď žijete v krajine, kde ním hovoria.

profilovka Papcunová.jpeg

Bc. Tatiana Papcunová

Česká republika

Karlova univerzita funguje inak, má iné pravidlá a človek sa musí rýchlo prispôsobiť, aby dokázal  na nej plnohodnotne fungovať. No dá sa to jednoducho zvládnuť, ak sa vám systém zapáči a vyučujúci sú zhovievaví. Našťastie, oboje podmienky boli v mojom prípade naplnené.

Filozofická fakulta v obraze
profilovka Horňáková.jpeg

Viktória
Horňáková

Maďarsko

Veľmi sa mi páčil prístup učiteľov a koordinátorky na univerzite ELTE. Bol iný, prívetivý a učiteľom naozaj záležalo na tom aby sme prosperovali.

Úžasný výber predmetov som si naozaj zamilovala...

profilovka Kerestesova.jpg

Lýdia Kerestešová

Nemecko

Prvotné papierovačky, riešenie a hľadanie predmetov nebolo nič príjemné, no keď ste už tam, uvedomíte si, ako málo stačí, aby ste sa dostali do novej krajiny, na novú univerzitu, na cestu plnú nových príležitostí.