Česká republika

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Katedra filozofie

Katedra germanistiky

Katedra histórie

Katedra klasickej filológie

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Katedra pedagogiky

Katedra politológie

Katedra psychológie

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Katedra sociálnej práce