DOKUMENTY

 

Študentské mobility KA103

Štúdium (SMS)

Dokumenty a prezentácie

Stáž (SMP)

Dokumenty a prezentácie

Stáž pre čerstvých absolventov (SMP)

Dokumenty a prezentácie

Študentské mobility KA107

 

Štúdium (SMS)

Dokumenty a prezentácie

Štúdium (SMS)

Užitočné linky

Zamestnanecké mobility KA103

 

Školenie (STT)

Dokumenty

Výučba (STA)

Dokumenty

Výučba – pozvaní odborníci (STA)

Dokumenty

Zamestnanecké mobility KA107

 

Školenie (STT)

Dokumenty

Výučba (STA)

Dokumenty

(STT) (STA)

Užitočné linky

Pre koordinátorov

 

Dokumenty KA103

Dokumenty KA107

Documents for partner HEIs & Useful links and further information

 

Documents for partner HEIs

Useful links and further information

Useful links and further information

Useful links related to administrative duties (visa, notice of the stay, temporary residence etc.):

Documents for incoming students

 

Documents 

Documents for incoming staff

 

Documents