top of page

KA107 *

​​* Pred prihlásením do výberového konania, sa o možnosti vycestovania informujte u svojho katedrového koordinátora

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Katedra filozofie

Kanada

Katedra politológie

Kosovo

bottom of page