Koordinátori študentských mobilít

doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky

tel: +421 55 / 234 7126

e-mail: sona.snircova@upjs.sk

Dr. rer.pol. Michaela Kováčová

Katedra germanistiky

tel: +421 55 234 7154

e-mail: michaela.kovacova@upjs.sk

Mgr. Dominika Tóth

Katedra anglistiky a amerikanistiky

tel: +421 55 / 234 7126

e-mail: dominika.mohnanska@student.upjs.sk

PhDr. Kristína Bosáková, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie

tel: +421 55 / 234 7112

e-mail: kristina.bosakova@upjs.sk

doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Katedra klasickej filológie

tel: +421 55 / 234 7117

e-mail: frantisek.simon@upjs.sk

Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

Katedra histórie

tel: +421 55 / 234 7167

e-mail: maros.melicharek@upjs.sk

Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie

tel: +421 55 / 234 7127

e-mail: marketa.andricikova@upjs.sk

PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. 

Katedra sociálnej práce

tel: +421 55 / 234 7125

e-mail: katarina.sinanska@upjs.sk

Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.

Katedra politológie

tel: +421 55 / 234 7175

e-mail: tomas.dvorsky@upjs.sk

PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.

Katedra aplikovanej etiky

tel: +421 55 / 622 7122

e-mail: marian.bednar@upjs.sk

Mgr. Katarína Petríková, PhD.

Katedra pedagogiky

tel: +421 55 / 234 7172

e-mail: katarina.petrikova@upjs.sk

Mgr. Mária Bačíková, PhD.

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

tel: +421 55 / 622 7177

e-mail: maria.bacikova@upjs.sk

Mgr. René Šebeňa, PhD.

Katedra psychológie

tel: +421 55 / 234 7137

e-mail: rene.sebena@upjs.sk

doc. Renáta Panocová, PhD.

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Kontaktujte nás

PaedDr. Eva Jenčušová

Útvar pre medzinárodné vzťahy

© 2019 Tomáš Polák & Marek Sekerák

  • w-facebook
  • youtube
  • White Instagram Icon

SPOJTE SA S NAMI

PRIHLÁSENIE ON-LINE

Šrobárova 2
040 59 Košice
Slovenská republika

SME VÁM K DISPOZÍCIÍ

PONDELOK- PIATOK

08:00 -  16:00

ADRESA

+421 55 234 7123

TEL

Prihláste sa k odberu aktualizácií