top of page

Koordinátori študentských mobilít

doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.

woman_edited.jpg

Katedra anglistiky a amerikanistiky

tel: +421 55 / 234 7126

e-mail: sona.snircova@upjs.sk

Dr. rer.pol. Michaela Kováčová

woman.png

Katedra germanistiky

tel: +421 55 234 7154

e-mail: michaela.kovacova@upjs.sk

Mgr. Frederika Pekarčíková

woman_edited.jpg

Katedra anglistiky a amerikanistiky

tel: +421 55 / 234 7149

e-mail: frederika.pekarcikova@student.upjs.sk

PhDr. Kristína Bosáková, PhD.

DSC_0169.JPG

Katedra filozofie a dejín filozofie

tel: +421 55 / 234 7112

e-mail: kristina.bosakova@upjs.sk

doc. PhDr. František Šimon, CSc.

men.png

Katedra klasickej filológie

tel: +421 55 / 234 7117

e-mail: frantisek.simon@upjs.sk

Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

Katedra histórie

tel: +421 55 / 234 7167

e-mail: maros.melicharek@upjs.sk

IMG_0245.jpg

Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

Katedra slovakistiky,

slovanských filológií a komunikácie

tel: +421 55 / 234 7127

e-mail: marketa.andricikova@upjs.sk

1.jpg

PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. 

Katedra sociálnej práce

tel: +421 55 / 234 7125

e-mail: katarina.sinanska@upjs.sk

3.jpg

Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.

dvorsky.jpg

Katedra politológie

tel: +421 55 / 234 7175

e-mail: tomas.dvorsky@upjs.sk

Mgr. René Šebeňa, PhD.

CROPPED-P4275671.JPG

Katedra psychológie

tel: +421 55 / 234 7137

e-mail: rene.sebena@upjs.sk

Mgr. Katarína Petríková, PhD.

woman.png

Katedra pedagogiky

tel: +421 55 / 234 7172

e-mail: katarina.petrikova@upjs.sk

Mgr. Mária Bačíková, PhD.

podobizen_2_čb.png

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

tel: +421 55 / 622 7177

e-mail: maria.bacikova@upjs.sk

Panocova.jpg
woman_edited.jpg

doc. Renáta Panocová, PhD.

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Kontaktujte nás

Ďakujeme za odoslanie správy

Bc. Oľga Gállová

Útvar pre medzinárodné vzťahy

bottom of page