top of page

Dagmar Mišenková

Aktualizováno: 11. 8. 2020

Meno, ročník a študijný program: Dagmar Mišenková, 1.roč., AJNJEIEm

Trvanie mobility: zimný semester, 5 mesiacov

Univerzita: UNIVERSTÄT REGENSBURG

Krajina: Nemecko


Čo vám E+ skúsenosť dala(Plusy mobility): zlepšenie jazykových znalostí z nemčiny, nové skúsenosti ako napr. Online kurzy z nemčiny, lepšie spoznanie krajiny a kultúry, navštívenie známych miest, “kamaráta na telefón” z Nemecka

s ktorým si budem môcť aj naďalej zlepšovať nemecký jazyk

Mínusy mobility: žiadnePríspevky vyjadrujú osobný názor autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Príspevky neprešli jazykovou úpravou.

bottom of page