top of page

Erasmus+ KA107 - Medzinárodná kreditová mobilita

zaklad KA107
Všeobecné informácie

Európska únia už viac ako 30 rokov financuje program Erasmus, vďaka ktorému viac ako 4 milióny európskych študentov absolvovali časť štúdia v inej vysokoškolskej inštitúcii v Európe v tzv. „krajinách programu“.

 

V roku 2015 sa v rámci novej "medzinárodnej kreditovej mobility" otvoril program Erasmus+ jednotlivcom a organizáciám z iných častí sveta, teda tzv. „partnerským krajinám“.

 

Medzinárodná kreditová mobilita (po anglicky International Credit Mobility, skrátene ICM alebo KA107) je aktivita v rámci Erasmus+ Kľúčová akcia 1 (KA1) - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, resp. špecifickejšie v rámci Erasmus+ Kľúčová akcia 107 (KA107): Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami.

 

Prostredníctvom ICM môžu európske vysokoškolské inštitúcie uzavrieť partnerstvá po celom svete a realizovať odchádzajúce a prichádzajúce mobility študentov a zamestnancov v rámci schválených projektov.

 

Podporované sú nasledovné typy mobilít:

  • študentská mobilita za účelom štúdia (student mobiliy for studies)

  • študentská mobilita za účelom stáže (student mobility for traineeships)

  • zamestnanecká mobilita za účelom výučby (staff mobility for teaching)

  • zamestnanecká mobilita za účelom školenia (staff mobility for studies)

Oprávnené krajiny:

  • Krajiny programu: členské štáty EÚ, Severné Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Turecko, Srbsko

  • Partnerské krajiny: ostatné krajiny sveta oprávnené zapojiť sa do ICM: viď zoznam nižšie:

PARTNERSKÉ KRAJINY

A/ Partnerské krajiny susediace s EÚ

B/ Iné partnerské krajiny

Na niektorých akciách programu sa môžu zúčastniť všetky partnerské krajiny z celého sveta uvedené ďalej. V prípade niektorých iných akcií je geografický rozsah menší.

Partnerské krajiny uvedené ďalej sú zoskupené podľa finančných nástrojov vonkajšej činnosti EÚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerské krajiny UPJŠ v Košiciach
Výzva 2015 (1.6.2015 - 31.7.2017)
Výzva 2016 (1.6.2016 - 31.7.2018)
Výzva 2017 (1.6.2017 - 31.7.2019)
Výzva 2018 (1.6.2018 - 31.7.2020)
Výzva 2019 (1.8.2019 - 31.7.2022)
Kontaktné osoby
woman.png

Mgr. Mária Vasiľová, PhD. 

Inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+

tel: +421 55 / 234 1159                          

e-mail:  zahrodd@upjs.sk

               maria.vasilova@upjs.sk

woman.png

Mgr. Veronika Petruňová

koordinátorka medzinárodných kreditových mobilít - KA107

tel: +421 55 / 234 1679                          

e-mail:  zahrodd@upjs.sk

               veronika.petrunova@upjs.sk

bottom of page